Kresba

Cyklus PREMENA

„MOTÝĽ JE SYMBOL NESMRTEĽNEJ DUŠE A LÁSKY“ – Aristoteles

Pozemský život – okamih vo večnosti. Koľko zmien, premien, skúseností stíha prežiť naša duša!
V perleťových kresbách, motýle sú naplnené symbolikou, ktorá odzrkadľuje stav duše človeka a jeho duchovne a myšlienkové pochody. Symboly rozprávajú príbehy, provokujú k úvahám, spájajú sa a prelínajú, tvoriac pohyb krehkých motýlích krídiel.
Duša sa zmieta v pozemskom živote ako motýľ.

POKUŠENIE

01_Pokusenie_ceruza
Človekom manipulujú diabolské „nevinné“ hry a „krása“ – aké je to lákavé a pestré…!
Čo je dobre?…!
Duša – motýľ sa zmieta… pochybuje… rozhoduje… pokúša sa vzlietnuť…
strach…„radosť“… emócie …!
Krídla sú v zmätku neistého letu.
Všetko okolo nás láka… kričí…! Opičia zvedavosť
a bláznovstvo?… Had – silný a zákerný, bezcitný ako stroj – zaútočil na Božie
stvorenie, vnucuje jemu plod zo stromu poznania dobra a zlá…
Oko Hospodinovo je všadeprítomne!
Ručičky, odrátavajú Čas odmeraný človeku v pozemskom živote…

UTRPENIE

02_Utrpenie_ceruza
Podľahli sme pokušeniu… ponorili sme sa do blata „nádherného“ kráľovstva tmy, kde sa zmiešali: klamná radosť, klamná nevinnosť, klamná krása.
Telo motýľa je bezmocne. Krídla sú ťažké, beztvárne. Hlboký pád… Zdá sa, že už nič nepomôže, a z toho dna už niet návratu. Všetko sa rúti! Diabolský úsmev pohltil dušu.

MODLITBA

03_Modlitba_ceruza
Iba že Boh vie, že to ešte nie je koniec a dáva príležitosť vyrásť z tmy.
Záblesk nadeje – pozdvihnuté krídlo. Motýľ na kolenách.
Zvony vyhlasujú novú nadej, otvára sa kniha múdrosti a zapaľuje svetielko v duši. Uzdravujúci strom svetla, prameniaci pravdou, prerastá do kríža.
Človek hľadá novu životnú silu… hľadá sa v bludisku… skúma cestu k svetlu, dobru, pravde; medituje – stáva sa súčasťou vesmíru.
Sily tmy bláznivými výkrikmi a zastrašovaním sa nevzdávajú – chcú vládnuť v duši.

OSVIETENIE

04_Osvietenie_ceruza
Svetlo a tma – večný súboj. Predzvesť víťazstva orlími krídlami skryla tmu. Záblesk! Hlava sa vztýčila. Motýlie krídla sa spojili v odhodlaní vzletu. Ker vzbĺkol ohňom Nadeje – osvietil cestu z labyrintu utrpenia. Duša pozdvihuje krídla… skrz okna a brány letí k novému svetu, kde je Spása… mostom prechádza nad vodami a zbadá veľrybu – nadej vzkriesenia.

SILA

05_Sila_ceruza
Duša túži po víťazstvu, je preplnená čistým nádherným pocitom. Krídla sú napäté v odvážnom lete.
Chceme sa vzpriamiť, dosiahnuť to svetlo! Cesta tam nie je ľahká!
Viera dáva vyzbroj: odvahu, múdrosť, lásku, nádej, trpezlivosť, pracovitosť, obetavosť, túžbu po harmónii a kráse. Fénix – Kristove vzkriesenie, labuť – vernosť a láska… Symboly? Pojmy? Sila! Bohatstvo mysle. Víťazi viera, že život je nekonečný a duša večná.

VÍŤAZSTVO

06_Viťazstvo_ceruza
Nádherná záhrada – okamih dokonalosti… Vyvrcholenie naplnenia duši. Krídla sa chvejú v krase víťazstva. Boj za dobro – obetovanie sa a rast.
Duša sa obohacuje, naše srdce sa otvára pre Stvoriteľa, myseľ dosahuje
harmónie. Za nami je tma – strach, neistota, POKUŠENIE.