PoliticArt

MEMORY 1968/1989

Od roku 2008 do roku 2016 projekt bol angažovaný na rôznych akciách a výstavách v Prahe, Česko, v Trnave, Bratislave a Piešťanoch, Slovensko a vo Viedni, Rakúsko. Tieto podujatia boli koncipované tak že pozostávali z dvoch (1968/1989) inštalačno-výtvarných celkov ktoré spolu tvorili jednu dejovú líniu a dokázali opodstatnenosť zlúčenia 1. a 2. časti projektu pod spoločným názvom MEMORY 1968/1989:
– 12 tematických terčov INVAZIA 1968 v technike maľba, asambláž, ready-made a koláž,
– 12 tematických terčov ROK PRELOMU 1989 v technike akryl, asambláž, ready-made a koláž.

Súčasné v takomto zlúčení oni jasnejšie a ucelenejšie predstavujú tvorivý rozmer prace autora projektu a jeho duchovnu reflexiu na historičke udalosti rokov 1968 a 1989.

Ciele a posolstvo projektu

Autorské akcie a prezentácie interaktívnych maliarskych obrazov – terčov daného projektu
pri ich realizáciách majú vždy svoj osobitný scenár i dramaturgiu a je sprístupnené pre návštevníkov formou otvoreného ateliéru za prítomnosti autora:
– ako akcie – performance v dobovom sovietskom vojenskom oblečení aj z AK-47 v rukách,
– ako umelecké pietne a spomienkové alebo recesistické výstavy v historickom, kultúrnom lebo spoločenskom prostredí aj z dobovým hudobným pozadím,
– ako invázne „okupačne“ vpády na verejných priestranstvách alebo obchodných center a štátnych inštitúcií z kreatívnym použitím rôznych propagandistických klišé a atribútov komunistického režimu, atd.

Tieto umelecké akcie sú: nekomerčne, nezávisle a majú za úlohu upútať pozornosť diváka všetkých vekových skupín na nestranný kreatívny výklad historických tém ako živého prejavu súčasného politického umenia. Projekt pokúša sa o povzbudenie návštevníkov zaoberať sa nie len politickými, ale aj sociálno-humanitnými, duchovnými aspektmi života, ako jednotlivca tak aj celej spoločnosti, pre ktorých umenie a kultúra pomáhajú nájsť odpovede na životu dôležité otázky: zločinu a trestu; životu a smrti; vojny a mieru.

Výstavy projektu MEMORY 1968/1989 od novembra 2016 sú pod patronátom Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky.

INVÁZIA 1968 / НАВАЛА 1968 / INVASION 1968

ROK PRELOMU 1989 / РІК ПЕРЕЛОМУ 1989 / THE BREAKTHROUGH 1989