Mykola BILART

Kyjiv, Ukrajina / Trnava, Slovensko

Free academic painter, he expresses himself in following techniques: oil painting, installation, multimedia art projects, exhibitions, events & performens, environment & charity.

Education:
1978 – 1980 Facultative – Academy of Fine Arts (KDChI), Kyjiv / UA
1980 – 1988 Faculty of Graphic Design – Ukrainian Academy of Printing (UPI), Lviv / UA
2001 – Total installation course with professor Kabakov, Groys. Summer Academy, Salzburg / A

Background:
Promotional graphic designer, Theatre decorator, Assistant at the Graphic Design faculty, Illustrator, Art editor, Re-designer, Free artist. Since 2001 the founding member, longtime chairman & author of Art projects, Events & Exhibitions of the Association of Artists BonArt, Trnava / SK.

Exhibits since 1985: Ukraine – Kiev, Chernobyl, Slavutych; Poland – Warsaw, Krakow; Slovakia – Trnava, Bratislava, Piešťany, Levoča, Poprad, Banská Štiavnica, Levice, Želiezovce, Galanta, Ranč Kráľova Lehota; Czech Republic – Prague; Republic of Austria – Salzburg, Vienna; Italy – Grottammare.

Discover his:

PoliticArt

MEMORY 1968/1989

Technique: Fibreboard on a frame, acrylic, assemblage / ready-made
INVÁZIA 1968 / НАВАЛА 1968 / INVASION 1968
ROK PRELOMU 1989 / РІК ПЕРЕЛОМУ 1989 / THE BREAKTHROUGH 1989

Mobile: +421 904 896 351
E-mail: m.bilart@gmail.com

Social:
Facebook
Instagram

Mykola BILART

Grafik a maliar v slobodnom povolaní – venuje sa voľnej tvorbe: olejomaľba, inštalácia, multimediálne umelecké projekty, výstavy, akcie a performans, environment a charita.

Vzdelanie:
1978 – 1980 Fakultatívne – Akadémia výtvarného umenia (KDChI), Kyjiv / UA
1980 – 1988 Odbor grafiky – Ukrajinskej akadémie tlače (UPI), Ľvov / UA
2001 Kurz totálnej inštalácie prof. Kabakov, Groys. Summer Academy, Salzburg / A

Prax:
Propagačný grafik, divadelný dekoratér, asistent katedry grafiky, ilustrátor, umelecky redaktor, restavrátor, voľný umelec. Od roku 2001 zakladajúci člen, dlhoročný predseda a autor umeleckých projektov, akcií a výstav Združenia umelcov BonArt, Trnava / SK.

Vystavuje od roku 1985: Ukrajina – Kyjev, Černobyľ, Slavutyč; Poľsko – Varšava, Krakov; Slovensko – Trnava, Bratislava, Piešťany, Levoča, Poprad, Banská Štiavnica, Levice, Želiezovce, Galanta, Ranč Kráľova Lehota; Česka republika – Praha; Rakúska republika – Salzburg, Viedeň; Taliansko – Grottammare.

PoliticArt

MEMORY 1968/1989

12 tematických terčov INVAZIA 1968 v technike maľba, asambláž, ready-made a koláž
12 tematických terčov ROK PRELOMU 1989 v technike akryl, asambláž, ready-made a koláž